เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : พี่เบสท์เรียนรู้เพื่อเข้าใจ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของ “พี่เบสท์ – นายศักดิพัฒน์ พุทธิมา” ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานกีฬาแดงชาด ทำเบื้องหลังระบบแสงสีเสียง ทั้งยังชื่นชอบการร้องเพลงและเล่นดนตรีจึงร่วมขึ้นเวทีในงานต่างๆ ของโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยในการค้นหาตัวตนของเบสท์อยู่ไม่น้อยเพราะการได้ลองทำหลายๆ อย่างช่วยให้รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรจึงทำให้รู้ตัวเองได้เร็วขึ้น อุปนิสัยที่โดดเด่นของเบสท์อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆ ยอมรับให้เบสท์นำทีมในหลายๆ งานคือ “การรับฟังเพื่อนในทีมมากๆเพื่อจะให้งานทุกอย่างผ่านไปได้” จากความสนใจและบุคลิกดังกล่าวเบสท์จึงเลือกศึกษาต่อ คณะจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) JIPP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำไมจึงสนใจศึกษาต่อด้าน “จิตวิทยา”
============

“ผมรู้สึกว่า จิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจดีครับ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวัน แล้วผมก็อยากจะเข้าใจคนอื่นๆ รวมถึงตัวเองให้มากขึ้นด้วยครับ โดยเลือกเรียนเป็นอินเตอร์เพราะจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่ออสเตรเลียด้วย ผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยครับ”

จิตวิทยา = ความเข้าใจ
============

“โดยพื้นฐานของจิตวิทยาคือการที่เราเข้าใจว่าทำไมคนถึงคิด พูด หรือทำสิ่งต่างๆครับ เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราก็จะเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้น และพร้อมที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ครับ”

เมื่อเด็กขาดคนเข้าใจ เครียด และซึมเศร้าตามมา เบสท์จะช่วยอย่างไร
============

“ถ้าพูดถึงโรคซึมเศร้า ก็ต้องยอมรับว่าสังคมในปัจจุบันทำให้คนเป็นโรคนี้มากขึ้นครับ โดยเฉพาะในเด็ก ผมคิดว่าการที่เราจะช่วยแก้ปัญหานี้ ต้องเกิดจากการให้ความรู้เรื่องโรคนี้ให้มากขึ้นครับ ทั้งตัวเด็กและครอบครัว โดยเด็กก็ต้องคอยหมั่นสำรวจสภาพจิตใจตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งผมคิดว่าปัจจัยสำคัญคือครอบครัวและคนรอบข้างครับ คือคนรอบตัวต้องเข้าใจ และคอยซัพพอร์ต ช่วยเหลือเขาครับ สุดท้ายโรคนี้เป็นได้ก็หายได้ครับ”

อาชีพในอนาคต
============

“สำหรับสายงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เช่น ทำวิจัย ที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร ครูแนะแนว ซึ่งผมรู้สึกว่าเราสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้กับสายอื่นๆ ได้หลากหลาย อาจจะไปสายวิจัยการตลาดก็ได้เช่นกันครับ จริง ๆ ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรหลังจบ แต่ครูแนะแนวก็อยู่ในช้อยส์ครับ” (คุณครูปลื้ม)

การเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมตัวสอบ
============

“คะแนนที่ผมใช้ยื่นคือ IELTS กับ SAT ครับ สำหรับIELTS ผมเน้นฝึกทำข้อสอบเยอะๆ เพราะเนื้อหาไม่ได้ยากมาก ประกอบกับผมพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างเลยไม่ได้ไปเรียนเพิ่ม ในส่วน SAT ค่อนข้างยากกว่า ผมจึงลงเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้พอจับแนวข้อสอบได้ แล้วก็เน้นทำข้อสอบเก่า ๆ กับซื้อแบบฝึกหัดมาทำครับ”

ได้เห็นวิธีคิดของเบสท์แล้วเชื่อว่าเบสท์จะสนุกกับการเรียนรู้ และเติบโตบนเส้นทางนี้อย่างแน่นอน เป็นกำลังใจให้เบสท์กับก้าวต่อไปในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564