เรียนรู้ รู้จัก ร่างกายตนเอง อนุบาล 2

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนรู้ภาคเรียนฉันทะในปีการศึกษา 2567 เด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 ออกมาสัมผัสบรรยากาศสนามกว้าง ๆ นอกห้องเรียนเพื่อทดสอบสมรรถนะร่างกายผ่านกิจกรรม “เพลินกลางแจ้ง” โดยคุณครูได้จัดฐานกิจกรรมเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พากระโดด วิ่งซิกแซก และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่ช่วยฝึกมือตาประสานสัมพันธ์

ในวันนี้เด็กๆ อาจจะทำได้ไม่คล่องแคล่วมากนัก แต่ยังมีเวลาอีกหลายสัปดาห์ที่เด็กๆ จะกลับไปพัฒนาฐานกายให้แข็งแรง สมวัย คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถร่วมส่งเสริม นำพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น พาวิ่ง ปันจักรยานเพื่อเรียกเหงื่อกันสักนิดหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด เพียงเท่านี้รับรองว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ สร้างความกระฉับกระเฉงให้เด็กๆได้อย่างแน่นอน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567