เรียนรู้..ดูแลพืชให้เติบโต

หลังจากเด็กๆ ชั้น อ.3 ได้ไปหาความรู้เรื่องต้นไม้หลากหลายชนิดที่ปลูกในดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันหยุดแล้ว ก็นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ผ่านภาพวาดต้นไม้ที่ตนเองประทับใจ

จากนั้นก็ถึงเวลาลงมือปลูกต้นไม้ เริ่มต้นวางแผนลงกระดาษ วาดภาพดิน เมล็ดพันธุ์ กระถาง ส้อมพรวนดิน บัวรดน้ำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนวิธีดูแลจนกว่าต้นไม้จะเติบโต คุณครูชวนสังเกตเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกลงดิน พารดน้ำ พรวนดิน บันทึกผลการเจริญเติบโต วัดความสูง บันทึกจำนวนใบ วาดรูปต้นไม้ เดินสำรวจต้นไม้ของเพื่อนๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ทำไมต้นไม้ถึงไม่โต หรือโตไม่เท่ากัน ทำไมแต่ละต้นไม่เหมือนกัน” คุณครูชวนเด็กๆ ทบทวนปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต

“แสงแดด … น้ำ … ดิน” เด็กๆ ช่วยกันคิดหาคำตอบ

“เด็กๆ คิดว่าเป็นเพราะอะไร จึงมีความแตกต่างกัน”

“ปุ๋ยในดินไม่เท่ากัน” เสียงเด็กคนหนึ่งแว่วมา

คุณครูชวนเด็กๆ สรุปสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนอกเหนือจาก แสง น้ำ ดิน คือ ธาตุอาหารในดินหรือ”ปุ๋ย” นั่นเอง ทิ้งท้ายคำถามชวนคิด “เด็กๆ รู้จักปุ๋ยอะไรอีก ปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้มีกี่แบบมีอะไรบ้าง ให้เด็กๆ ชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยหาคำตอบมานะคะ”

สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ ได้รับความรู้เรื่อง “ปุ๋ย” จากวิทยากรผู้เชื่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน (คุณพ่อและคุณแม่น้องอาช่า อ.3/4 , น้องปักกิ่ง ชั้น3/1) และได้นำปุ๋ยไปบำรุงดิน ไส้เดือนตัวน้อยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ให้เด็กๆได้ไม่น้อย “แล้วในดินมีสัตว์อะไรอีกบ้างที่ช่วยบำรุงดินและช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต” เด็กๆ ตั้งคำถามต่อ

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆ ด้วยนะคะ ตลอดหลายสัปดาห์มานี้ทำให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ นี้ผ่านการเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ต้นไม้ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกับหัวใจที่เบิกบานของเด็กน้อย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563