เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 นี้ฝ่ายมัธยมได้จัดกิจกรรมภาคสนามเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียน โดยบูรณาการความรู้ที่เรียนในห้องเรียนเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในสถานที่จริง


ทริปแรกพาไปชมบรรยากาศการเรียนรู้บางส่วนของนักเรียนชั้น 8 ภายใต้แนวคิด “เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย

จังหวัดบุรีรัมย์

สนามฟุตบอลช้างอารีน่า
วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี)
วัดเขาพระอังคาร
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่ำ

ขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณครูธิติ ตั้งจันทร์แสงศรี (ครูนุก) ฝ่ายมัธยม ด้วยนะคะ

โดยส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563