เมนูสุดพิเศษ HBLC อนุบาล 1

“เมนูสุดพิเศษ” พาไปชมความน่ารักกับกิจกรรม HBLC ของน้อง อ.1 ที่เน้นส่งเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เด็กๆ มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำอาหารแสนอร่อย

ได้เรียนรู้วัตถุดิบ อุปกรณ์ง่ายๆ และขั้นตอนการทำอาหารตั้งแต่การล้าง การหั่น การทอด การต้ม และอีกหลากหลายวิธีการปรุง จนถึงการเก็บล้าง กิจกรรมนี้ยังฝึกให้เด็กๆได้มีส่วนช่วยงานภายในครอบครัวสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง รู้จักการแบ่งปันและได้เห็นสิ่งดี ๆ ที่เกิดจากการทำเพื่อตนเองและผู้อื่น🥰

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564