เพลินเรียนรู้ เด็กน้อยกับการเดินทาง

🎼 พาย พาย พาย 🚣‍♀️🚣🏻‍♂️
ลงเรือพายไปตามลำคลอง
เรือน้อยลอยล่อง
ลอยล่องไปตามน้ำไหล
🎼 พาย พาย พาย
เราช่วยกันจ้ำ
เราช่วยกันพาย

เรียนรู้การฟัง และหยุด รู้จักกำกับตนเองเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง