เพลินเรียนรู้… หนูแยกได้ของใช้หรือของเล่น

หนูน้อยเตรียมอนุบาลเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ หลังฟังนิทาน “ขันเงินรักเมืองไทย” จบคุณครูตั้งคำถามกับเด็กๆ ว่า …

“เคยใช้ของใช้อะไรบ้างจากในนิทานคะ”

จากนั้นจึงแนะนำของใช้คู่กับบัตรภาพประกอบคำ มีแปรงสีฟัน แก้วน้ำ ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง come and follow me เมื่อจังหวะเพลงหยุด คุณครูชูของคู่กับบัตรภาพประกอบคำ เด็กๆ แปลงร่างเป็นของใช้พร้อมออกเสียงตาม และเลือกหยิบของใช้คนละ 1 ชิ้น เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง

“ของใช้ที่เด็กๆ ถืออยู่คืออะไร และใช้อย่างไรคะ..”

เด็กๆ ทำท่าทางแสดงบทบาทสมมติในการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี จากนั้นให้เด็กๆ นำของใช้ที่ถือมาใส่ในตะกร้าให้ตรงกับบัตรภาพประกอบคำพร้อมออกเสียงตาม

แล้วระหว่างของใช้กับของเล่นเด็กๆ แยกแยะได้รึเปล่านะ

คุณครูชักชวนเด็กๆ สังเกตของเล่น ของใช้ในกระบะน้ำพร้อมชวนอ่านบัตรคำ ช้อนพลาสติก.. ขันเงิน.. Thinking block ทั้งยังชวนสังเกตการ จม ลอย สาธิตการตักด้วยกระชอนแล้วแยกประเภทสิ่งของให้ตรงกับบัตรภาพประกอบคำ อันไหนของใช้ อันไหนของเล่น จากนั้นให้เด็กๆ เลือกหยิบอุปกรณ์ของใช้คนละ 1 ชิ้น นำไปตักน้ำจากกระบะใหญ่ใส่ลงในขวดน้ำช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือตาประสานสัมพันธ์

ต่อด้วยฐานทราย คุณครูชักชวนเด็กๆ สังเกตช้อนพลาสติก และตัวสัตว์ “เด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ” จากนั้นจึงสาธิตใช้มือขุดหาของในกระบะทรายและนำไปแยกใส่ตะกร้า ก่อนให้เด็ก ๆ สร้างสรรค์การจัดกระบะทรายตามจินตนาการ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563