เพลินอาสา : สนุกกับการเป็นผู้ “ให้” … “สุขใจ”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ที่ผ่านมา พี่ๆ มัธยมบางส่วน ร่วมด้วยคุณครู และผู้ปกครอง พร้อมใจกันตบเท้า ยกขบวนไปก่อการดีกับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ส่งต่อรอยยิ้ม และกำลังใจ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง และผู้อื่น การรวมพลเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ๐๖.๓๐ น. แม้จะเป็นเวลาเช้า แต่ทุกคนก็ดูตื่นตัว ปนตื่นเต้นกับการออกไปทำกิจกรรมในครั้งนี้

เพลินอาสา .. “ตามหาเจ้าชายเจ้าหญิงน้อยนักออม” คือชื่อกิจกรรมที่เด็กๆ ช่วยกันตั้ง ก่อนระดมความคิด วางแผน และแบ่งงานกันทำ เพื่อผลักดันให้กิจกรรมที่จะไปทำกับน้องๆ ในวันนั้นสำเร็จ และสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจ เริ่มตั้งแต่การเปิดร้านขายของระดมทุน, การแจกจ่ายงานให้แต่ละคนตามความถนัด อาทิ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนิทานหุ่นมือ และกิจกรรมงานประดิษฐ์ รวมถึงการสละเวลามาร่วมประชุม และฝึกซ้อมนิทาน เป็นการแบ่งเวลา และฝึกการทำงานจริงของเด็กๆ ที่คุณครูเห็นแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ ๖๐ นาที ที่เราได้รับโอกาสให้เข้าไปสร้างสุขกับน้องๆ หมดลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนสนุกกับสิ่งที่ทำ ช่วยกันและเต็มที่กับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า … อากาศที่ร้อน รวมถึงความซุกซนของน้องๆ จึงไม่อาจลบรอยยิ้มที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าของพี่ๆ ได้

จบกิจกรรม เด็กๆ เพลินพัฒนา ได้เรียนรู้ชีวิต… ทั้งชีวิตการทำงาน และชีวิตจริงที่ทำให้เห็นถึงความต่าง เห็นมุมมองของความไม่เท่าเทียมกันของสัมคม ที่สำคัญคือ ได้กลับมา “เห็นใจ” ตนเอง และตระหนักถึง “ใจ” ผู้อื่นมากขึ้น บทสรุปของบทความนี้จะไม่สมบูรณ์ หากขาดเสียงทะท้อนใสๆ จากเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม … แล้วทุกคนจะเห็นตรงกันว่าลูกๆ ของเราโตขึ้นจริงๆ ครับ 🙂 “รู้สึกว่าน้องๆ เขาต้องการคนมาช่วยเปิดใจ” “น้องๆ ทุกคนเข้มแข็งมาก ที่ยังยิ้มได้” “ถ้าได้มาอีก อยากจะใช้เวลากับน้องแบบสบายๆ มากกว่านี้” “เด็กๆ ตื่นเต้นกับนิทานที่เราเตรียม รู้สึกภูมิใจมากค่ะ”

วันที่ 18 กันยายน 2558