เพลินพัฒนาร่วมประชุมกับ OECD

“growth mindset of people to take risk” เป็นวลีที่เก็บจาก Zoom TWG4: Temporary Working Group โดยคุณครูวีณา ว่องไววิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ และที่ปรึกษาช่วงชั้นมัธยม ร่วมด้วยคุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม และ T.Simon หัวหน้าหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้เข้าร่วมวงเมื่อหัวค่ำ วันพุธ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นตัวอย่างการปรับใช้ลักสูตรใหม่ จากหลายประเทศ ซึ่งทาง OECD คาดหวังให้โรงเรียนที่กล้าเสี่ยงทดลองปรับใช้หลักสูตรแบบ future-oriented curriculum เพื่อสร้างการเรียนรู้และการอยู่ดีมีสุขของนักเรียน ตามทิศทางของ Learning Compass 2030 ได้มาแชร์ประสบการณ์จากการประเมินตัวเองกัน ทั้งปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลว โดยมีเป้าหมาย คือ เราจะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันสู่การพัฒนาการศึกษาในระดับสากลไปด้วยกัน…ยังมีงานต้องทำอีกมากเพราะเขาเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564