เพลินพัฒนารับมือ pm 2.5

เช้านี้สนาม ลานเล่นอนุบาลและประถมเงียบกว่าทุกวัน ธงสีแดงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเด็กๆ ว่าวันนี้ค่าฝุ่น pm 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานที่เด็กๆ จะออกมาวิ่งเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ ถูกนำมาเปลี่ยนแทนธงสีเขียวในทันทีเมื่อมีการประสานแจ้งเตือนจากคุณครูที่ดูแลด้านสุขอนามัยของโรงเรียน

โรงเรียนพยายามตั้งรับเพื่อหาทางออกของปัญหา pm 2.5 มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 และค่อยๆ พัฒนาระบบเรื่อยมาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในนามของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ปกครองจากทุกช่วงชั้น ช่วยกันเฝ้าระวัง และส่งข้อมูลจากทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดในทุกๆวัน

ขณะนี้สถานการณ์ค่าฝุ่น pm 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้า โรงเรียนได้ติดตามเฝ้าระวังและยังคงมาตรการรับมือเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ทุกคน วัดค่าฝุ่น pm 2.5 จากเครื่อง Air visual ที่ติดตั้งไว้ภายในโรงเรียน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าฝุ่น pm 2.5 ผ่าน app AirVisual

ในปีการศึกษานี้ช่วงชั้นอนุบาล และช่วงชั้นประถมยังเพิ่มการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อเปิดใช้งานในช่วงที่จำเป็น พร้อมทั้งเปิดเครื่องฟอกอากาศร่วมด้วย จึงช่วยให้การเรียนรู้ และกิจวัตรต่าง ๆ ไม่สะดุด สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นภายในห้องเรียน

สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจาก pm 2.5 และ covid-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดีอย่าลืมเตือนเด็กๆ เตรียมหน้ากากสำรองมาเปลี่ยนในระหว่างวันด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563