เพลินคิดเพลินทำ อ.2

“เพลินคิดเพลินทำ” ชวนเด็กๆ คิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการลงมือทำผ่าน กล่องเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายของเด็กๆ อ.2 ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งฐานกาย และฐานคิด

กิจกรรม Space color

สร้างผลงานตามจินตนาการ โดยใช้สีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้หลากหลาย

กิจกรรม อยู่ไหนนะ คู่ของหนู

ได้รู้จักตัวพยัญชนะต่างๆ สังเกตและจับคู่ภาพกับพยัญชนะ สนุกกับการเขียนพยัญชนะตามแบบ

กิจกรรมทอยเต๋าแปลงร่าง

นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าพร้อมจับคู่จำนวนจุดบนลูกเต๋ากับบัตรคำสั่ง

กิจกรรม ลูกโป่งระเบิด

ฝึกทักษะการสังเกตผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564