เพลิดเพลินภาษาอังกฤษกับน้องเตรียมและ อ.1

ฟัง.. พูด เรียนรู้คำศัพท์

และทำตามคำสั่งง่ายๆ

หนูเข้าใจ โต้ตอบได้ สนุกจัง