เปิดใช้อาคารอเนกประสงค์ใหม่ 2566

ในปีการศึกษา 2566 นี้โรงเรียนเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์ใหม่ของช่วงชั้นประถมอย่างเป็นทางการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องอเนกประสงค์ (วงกลม) ห้องดนตรีไทย ห้องแสนภาษา การออกแบบโครงสร้างอาคารคำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีจุดเชื่อมกับอาคารเรียนช่วงชั้นที่ 1 ที่นักเรียนสามารถเดินไปเรียนหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในบรรยากาศที่ร่มรื่น พื้นที่แต่ละห้องมีความเหมาะสมกับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเรียนรู้ ประชุม กลุ่มประสบการณ์ จัดเป็นเวทีแสดงความสามารถต่างๆ ขอให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้และการทำกิจกรรมนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566