เปิดโลกนิทาน น้องหนูอนุบาล

นิทาน สร้างจินตนาการ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยจุดประกายการเรียนรู้ ทั้งยังสามารถสอดแทรกข้อคิด ความดี ความงาม ให้เด็กๆ ได้ซึมซับผ่านตัวละครในนิทาน ช่วงชั้นอนุบาล ร่วมกับทีมงาน แปลน ฟอร์ คิดส์จึงจัดกิจกรรม “เปิดโลกนิทาน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน และเสียงหัวเราะเมื่อได้ฟังนิทานจากพี่กุ๋งกิ๋ง และยังมีแกงค์ลูกหมูสามตัวมาเล่านิทานประกอบเพลง พาเด็กๆ เพลิดเพลินไปกับโลกในจินตนาการอย่างสนุกสนาน โดยเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมด้วยการแต่งกายเป็นตัวละครในนิทานที่ชื่นชอบต้อนรับสู่โลกนิทานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

ตั้งแต่ต้นภาคเรียนฉันทะเด็กๆในระดับอนุบาล 1-3 ได้เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ ฝึกยืม-คืนทั้งที่ห้องสมุดกลาง และห้องสมุดของช่วงชั้นอนุบาล ส่วนน้องเตรียมอนุบาล คุณครูจะยืมหนังสือไปไว้ในห้องเรียน ให้เด็กๆได้เลือกให้คุณครูอ่านให้ฟัง ในทุกๆเช้าวันศุกร์ เด็กๆจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของนิทานยามเช้า ผ่านการเล่านิทานคุณธรรม โดยคุณครูหัวหน้าช่วงชั้น และคุณครูตัวแทนระดับชั้นต่างๆ มาสลับหมุนเวียนกันเล่านิทาน ร่วมด้วยทีมคุณครูดนตรีชีวิตมาบรรเลงสร้างความครื้นเครงไปด้วยกัน ทุกวันศุกร์จึงเป็นวันอันแสนสุขของเด็กๆ ที่จะได้ฟังนิทานยามเช้าจากคุณครู

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566