เปิดบ้าน…การเรียนรู้ช่วงชั้นอนุบาล

ขอเชิญร่วมงาน Open House

ปิดบ้าน…การเรียนรู้อนุบาล ผ่านระบบ ZOOM
สำหรับปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.30 น.

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น.