เตรียมความพร้อมสู่มัธยมปลาย

สำหรับนักเรียนชั้น 10 ถือเป็นก้าวแรกของการเติบโตสู่ช่วงชั้นมัธยมปลาย การค้นหาตัวตน ได้รู้จักตนเอง ได้เข้าใจเพื่อน เป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยพานักเรียนวางเป้าหมายในชีวิตมัธยมปลายและอนาคต กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมชั้น 10 ปีนี้จึงออกแบบให้มีความหลากหลายและกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกกิจกรรม

เริ่มวันแรกด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ฐานกาย การสื่อสารกับเพื่อน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนกับครูประจำชั้น

ในวันที่ 2 กิจกรรม I Like I Wish กิจกรรมที่หลายๆคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า “แม้จะเคยทำกิจกรรมนี้มาแล้ว แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนมากขึ้น” นักเรียนได้อยู่กับตัวเอง บันทึกจุดเด่น ข้อดีของตนเอง ทบทวนสิ่งที่ตนเองอยากทำให้ดีขึ้น ได้ดูและเติมเต็มข้อความเพื่อมอบของขวัญดีๆให้กับเพื่อนชั้น 10 ทุกคน กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น


ในปีการศึกษานี้นักเรียนชั้น 10 จะได้รับบทบาทเป็นคณะทำงานแดงชาด คุณครูจึงชวนนักเรียนทบทวนประสบการณ์แดงชาดในฐานะผู้เข้าร่วม อะไรคือเป้าหมายของการจัดงาน ความประทับใจที่ผ่านมา อะไรที่เราอยากทำให้ดีขึ้น รวมไปถึงการทบทวนบทบาท การเข้ามามีส่วนร่วมของตัวเองที่ผ่านมา เป็นโจทย์ตั้งต้นในการทำงานของนักเรียนชั้น 10 ในปีนี้ด้วย ”

และสุดท้ายได้ร่วมสรุปลักษณะการทำงานแดงชาดที่นักเรียนอยากให้เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม Diamond โดยสะท้อนจากการทำงานมหกรรมดนตรีในชั้น 9 “ปีที่ผ่านมาเราสื่อสารกันน้อย รู้ข้อมูลไม่เท่ากัน เลยอยากทำให้ดีขึ้นด้วยการสื่อสารกันมากขึ้น

วันที่ 3 – 4 วิทยากรจาก Recycoex ที่ทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ Zero waste เข้ามาให้ความรู้และทำกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียน นักเรียนได้รับรู้ เข้าใจปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านการสะท้อน “สาเหตุของวิกฤติขยะล้น วิถีชีวิต ผู้ผลิต ผู้บริโภคผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจยังไม่ถึงตัวเรา แต่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม”

จากนั้นให้นักเรียนวางแผนการทำงานภายในกลุ่ม เพื่อสำรวจข้อมูลและการจัดการขยะภายในโรงเรียน ผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียนส่วนต่างๆ ได้แก่ ครูงิ้ง(ฝ่ายการเงิน) พี่อป. พี่แม่บ้าน และนำข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง สุดท้ายให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบนโยบาย โครงการในการจัดการขยะภายในโรงเรียน

เป็น 4 วันเต็มของการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ชั้นมัธยมปลายที่เต็มไปด้วยสาระ ความรู้ กิจกรรมผ่อนคลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้ร่วมคิดทบทวนตนเองก่อนจะเริ่มกิจกรรมท้าทายในปีการศึกษานี้

เตรียมความพร้อมชั้น 10 : 17 – 20 พฤษภาคม 2565
เรื่องเล่าโดย: คุณครูอินทิพร สดากร ครูประจำชั้น 10
ภาพโดยครูนุก ครูแนะแนว ช่วงชั้นมัธยม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565