เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ทำแบบคัดกรองออนไลน์ที่ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู สำหรับเด็กและเยาวชน เข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School และ บันทึก QR Code เพื่อนำมาเช็กอิน ณ วันฉีดวัคซีน

อย่าลืม!! นำหนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักเรียน (ถ้ามี)
มาเพื่อยืนยันตัวตน

  • นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • สวมเครื่องแบบโรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 15 นาที

(สามารถตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายของนักเรียนได้ ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

สถานที่ ” ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม “

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ไว้ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ

Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA


โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564