ฮูลา…ฮูป อนุบาล 3 HBLC 64

วันนนี้เด็กๆได้ออกกำลังกายหรือยังคะ …
จิตใจที่เบิกบาน 💗 มาคู่กับร่างกายที่แข็งแรง🤸
ฮูลาฮูป เล่นคนเดียวก็ได้ ส่ายกับพี่น้อง คุณพ่อ คุณแม่ ก็สนุก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการควบคุมร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ช่วยให้ร่างกายมีความคล่องตัว ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเด็กๆ ยังสามารถออกแบบวิธีการเล่นได้อย่างอิสระอีกด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564