ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น

ชวนรับชม “ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น” ชวน ผอ. มีใจ และคุณครูไฟแรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน “คุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล” ช่วงชั้นมัธยมของเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ด้วยค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564