ออกนอกกรอบ ต่อยอดความคิดจากสิ่งรอบตัว ห้องเรียนศิลปะชั้น อ.3

ปลดปล่อยจินตนาการผ่านรูปแบบของศิลปะที่หลากหลาย ทั้งยังได้รู้จักแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินที่แตกต่าง ห้องเรียนศิลปะชั้น อ.3 ครูเบิร์ดพาเด็กๆ ออกนอกกรอบ ต่อยอดความคิดจากสิ่งรอบตัว

.

🍀 ศิลปิน Stan Munro กับงานปั้น ใช้มือปั้นดินเหนียว บิด คลึง นวด และเชื่อมต่อไม้และวัตถุที่เป็นแท่งให้เป็นผลงานประติมากรรม 3 มิติ

🍀 ศิลปิน อ.ก้องเกียรติ กองจันดี กับงานวาดทรายบนกระบะให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพต่างๆ ตามจินตนาการ

🍀 ศิลปิน Yulia brodskaya กับงานกระดาษ ตัดกระดาษสีและกระดาษต่างๆ เป็นเส้น พับ ม้วน ขยำ มาปะติดกระดาษในแนวตั้งและแนวนอน ระบายสีตกแต่งผลงานตามใจชอบ

🍀 ศิลปิน Diet Wiegman เล่นแสงเงาจากวัตถุต่างๆรอบตัว และระบายเงาด้วยสีดำ วาดภาพต่อเติมระบายสีเงาให้เป็นภาพต่างๆ เมื่อศิลปะไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว เด็กๆ จึงรู้สึกสนุกกับการต่อยอดความคิด ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565