อนุบาลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ “มัลดีฟส์”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณาจารย์จาก National Institute of Educational ประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 10 ท่าน พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร ผู้นำคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนาโดยมี ครูหวาน-อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา และคณะคุณครูให้การต้อนรับ

โดยทางคณาจารย์จากประเทศมัลดีฟส์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่

1. ฐานกิจกรรมน้ำและทราย

2. ฐานกิจกรรมศิลปะ

3. ฐานกิจกรรม ESL

4. ฐานกิจกรรม SI และ

5.ฐานกิจกรรมดนตรี

คุณครูทุกท่านได้สวมบทบาทเป็นเสมือนเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจอย่างถ่องแท้สำหรับแต่ละฐานกิจกรรม และได้รับความรู้ ความสนุกสนานอย่างเต็มที่

เพื่อแทนคำขอบคุณ ทางคณะมัลดีฟส์ได้มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นเรือใบไม้สลัก หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงประเทศมัลดีฟส์ ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ได้มอบ ตุง งานฝีมือของชาวไทยแก่อาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกเช่นเดียวกัน

การเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทางโรงเรียนเพลินพัฒนาได้ต้อนรับและสานสัมพันธ์กับคณาจารย์ต่างชาติ แม้เราอาจจะต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่ก็สามารถแบ่งปันความรู้แก่กันและกันได้ เพื่อพัฒนาสังคมการศึกษาให้กว้างไกลกว่าเดิม ดังคำกล่าวที่ว่า

“เป้าหมายหรือสิ่งที่คุณศึกษาไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณได้แบ่งปันอะไรให้ตัวเองและโลกใบนี้บ้าง”
-Santosh Kalwar-

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565