อนุบาลจะไปทางไหน อย่างไรในยุค Covid – 19

วงนี้ทำให้เราได้รับพลังและความรู้มากมาย จากท่านผู้ใหญ่ในหลายภาคส่วน ขอขอบพระคุณ
  • ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ (หมอเหมียว) ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ประธานกลุ่ม Thailand Principal Forum:TPF
  • ผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ คุรุสภา
  • อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
  • ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้สนใจการศึกษา อีกประมาณ 40 สถาบัน ที่ได้สละเวลามาคุยกันในครั้งนี้

เป็นการคุยกันอย่าง “เปิดหัวใจ” กันจริงๆ เพราะวัยเด็กเล็ก-อนุบาล (ปฐมวัย) เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของชีวิตต่อจากนั้น และเด็กวัย 4 ขวบขึ้นไป จำเป็นต้องเรียนรู้จาก “เพื่อนวัยใกล้เคียงกัน” ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทางบ้านไม่มี
ในขณะที่ COVID-19 ระบาดแต่โรงพยาบาลก็ไม่เคยปิด ไม่ใช่ว่าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่กลัว ทุกคนล้วนกลัวป่วยกลัวตายกันทั้งนั้น แต่ท่านเหล่านั้นเอาชนะความกลัวด้วยการทำความรู้จักกับเชื้อโรคต่างๆ และด้วยจรรยาบรรณอันแรงกล้าในการ “ดูแลรักษาคนไข้” แม้ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน ทำให้ต้องพัฒนาทักษะและใช้ความอดทนในแต่ละวัน
ขอคารวะอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การสนทนาในครั้งนี้ ทำให้ได้พลังและได้เปิดมุมมองใหม่ว่าในฐานะคนทำโรงเรียน คนในวงการศึกษา เราต้องทำอะไรได้มากกว่า “ปิดโรงเรียน” เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564