ส่องการเรียนรู้ น้องหนูอนุบาล

“สีสันของเช้าวันอังคาร ที่มองไปมุมไหนก็มีแต่ความสุข”

ภายใน “ห้องสมุด” ที่แวดล้อมไปด้วยหนังสือ และนิทานสนุกๆ หลากหลายเรื่องราว
คุณครูให้อิสระเด็กๆ ในการเลือกหนังสือได้ตามใจชอบ
บ้างหามุมสงบ .. นั่งอ่านตามลำพัง

บ้างหามุมสงบ .. นั่งอ่านตามลำพัง
บ้างขอจับคู่นั่งอ่านกับครู .. กับเพื่อน
บ้างล้อมวงดูภาพ .. เล่าเรื่องตามจินตนาการ

บรรยากาศผ่อนคลาย… ยิ่งชวนให้เด็กๆ สนใจใฝ่รู้
หน้าทุกหน้าที่พลิกไป … ล้วนมีความหมาย

หันไปอีกมุมหนึ่ง…
พบกับ “ห้องเรียนธรรมชาติ” ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ ทราย และน้ำ

น้องเล็กเตรียมอนุบาลกำลังง่วนอยู่กับการต่อเติม “บ้าน” ในจินตนาการ
จาก “ตัวฉัน และครอบครัวของฉัน” นำไปสู่บ้านอันแสนอบอุ่น

ถัดออกไปไม่ไกล …
พี่ใหญ่อนุบาล ๓ กำลังนั่งล้อมวงระลึกคุณข้าวกับ “อาหารปิ่นโต” ที่นำมาจากบ้าน 
เตรียมพร้อมก่อนออกภาคสนาม “วัดป่าเชิงเลน” ในอีกไม่ช้า