ส่งต่อมรดกทางปัญญา

เพราะ… สิ่งที่ท่านทำให้พวกเราได้ดู ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเรียกแค่ว่า “ความรู้” มากเกินกว่าจะบอกแค่ว่า “เข้าใจ” สิ่งที่พวกเรารู้สึกลึกๆ เข้าไปในหัวจิตและหัวใจ มีความ “ลึกซึ้ง” และก็ “ซาบซึ้งใจ” แบบที่ยากเกินกว่าที่จะหาคำเพียง ๑ คำ ๑ ประโยค หรือจาก ๑ คนมาบรรยายได้ครบถ้วน แต่ทั้งหมดทำให้พวกเราไม่เคยหยุด ไม่เคยท้อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นตลอดไป

ปฐมฤกษ์เปิดโครงการ “ส่งต่อมรดกทางปัญญา” ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน วันที่๑๔ ธันวาคมนี้ ขอเชิญพบกับพวกเราเหล่าลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ที่จะมาร่วมส่งต่อพลัง ความเชื่อ แนวคิด วิถีปฏิบัติ และกิจกรรมอันมีคุณค่าผ่านการพูดคุยสนทนาและพบกับแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์ Nira Shiran Mizrahi ปรมาจารย์ด้านศิลปะบำบัด จากประเทศอิสราเอล ผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านอาจารย์หม่อมมาอย่างยาวนานเกือบ ๔๐ ปี และเป็นผู้ที่ท่านอาจารย์หม่อมเคยกล่าวถึงเสมอว่า “เธอเป็นนักศิลปะบำบัดที่มีหัวใจของความเป็นครูสูงมาก”

พิเศษสุด! ครั้งนี้อาจารย์นีร่าจะชวนทุกท่านร่วมทำกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form นี้ : https://forms.gle/Rk1FSDkUruSSV8uU7 พร้อมรับลิงค์ Zoom Meeting เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อร่วมกิจกรรม มีดังนี้
๑. ดินน้ำมันหลากสี(ประมาณ ๑๒ สี)
๒. กระดาษการ์ดแข็งขนาด A4
๓. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ที่มี เช่น ดินสอ ปากกา ดินสอสี
กรรไกร เป็นต้น)

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุค MomDusdi Paribatra Na Ayudhya

โดย ส่วนสื่อสารองค์กกร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564