สอน “การเงิน” อย่างไรในวัยมัธยม

ในศตวรรษที่ 21 นี้ทักษะที่มีความจำเป็นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนเท่านั้น หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่เด็กยุคใหม่ควรต้องเรียนรู้คือทักษะในการบริหารจัดการเรื่อง “การเงิน” ฝ่ายมัธยมร่วมกับ BASE Playhouse จึงพานักเรียนชั้น 9 เรียนรู้วิธีการบริหารเงิน และการลงทุนแบบเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งให้เทคนิคง่ายๆ ในการเก็บเงินและการวางแผนการเงิน เช่น เก็บเงินโดยเก็บแบงค์ 50 เก็บเศษเหรียญ จะเป็นเหรียญ 5 หรือเหรียญ 10 ก็ได้ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย หาความรู้เรื่องการลงทุน รวมทั้งวิทยากรได้อธิบายความเสี่ยงด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งสามารถใช้ 4 วิธีนี้ในการจัดการได้ ประกอบด้วย

ㆍการวางแผนการเงินที่ง่ายที่สุดคือการแบ่งเงินเก็บก่อน
ㆍการลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้ถือเป็นความเสี่ยงที่สุด
ㆍการกระจายการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรต้องทำ
ㆍการหาความรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะลงทุน จะทำให้โอกาสขาดทุนลดลง

นอกจากการเรียนรู้เรื่องการเงินในระดับชั้น 9 แล้ว ในระดับ ม.ปลาย จะได้ลงเรียนเนื้อหาเชิงลึกในวิชาเศรษฐศาสตร์ และสามารถเลือกเพิ่มเติมในวิชาการเงินการลงทุนด้วย

ในยุคนี้ที่ปฎิเสธไม่ได้ว่าการเงินคือปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตไปแล้ว จะเป็นการดีไม่น้อยหากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยส่งเสริม สอดแทรกให้เด็กๆ ได้รู้ค่าของเงินตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564