สร้างสรรค์ ส่งต่อ เรียนรู้ สู่เด็ก

ในช่วงที่เด็กๆ ได้หยุดพักปิดภาคเรียนก็ถึงเวลาของคุณครูอนุบาลได้เติมความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ก่อนพบกันในวันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คุณครูสิรินยา ตัณฑนุช (ครูป้อม) ร่วมกับคุณครูศิลปะและดนตรีพาทีมคุณครูอนุบาลร่วมเรียนรู้ “กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหว และศิลปะ” เพื่อฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ร่างกายผสานการทำงานศิลปะ แม้จะเป็นการพบกันผ่านหน้าจอ Zoom แต่ทุกคนก็เตรียมพร้อมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่ทำกิจกรรมที่มีแสงปานกลางเพื่อใช้สร้างสรรค์ผลงานแสงและเงา ทั้งยังสะดวกกับการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย

 หลังจาก AAR ทีมวิทยากรและทีมสนับสนุนสุดแฮปปี้กับการเป็นผู้ให้ เพราะเราปลื้มที่เห็นครูทุกคนตั้งใจมูฟและทำงานศิลป์ connect, combine, comfortable in music movement and art ไม่กลัวในการเผชิญสิ่งที่ไม่ถนัด …. และความไม่รู้ …ด้วยพลังศิลปินที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคน” ครูป้อมสะท้อน

วันที่ 7 เมษายน 2565 คุณครูอนุบาลได้เข้าร่วมการอบรม “แนวคิด ทฤษฎีบูรณาการประสาทรับความรู้สึก SI : Sensory Integration ผ่าน ZOOM วิทยากรโดย ผศ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยคุณครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ฝึกการประเมิน สังเกต เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทรับความรู้สึก

วันที่ 8 เมษายน 2565 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความรู้พร้อมใช้จากเวทีวิจัย EF (2561-2565) รวมพลังยกระดับงานวิชาการให้เป็นฐานที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะสมอง EF ในประเทศไทย” จัดโดย สสส. สถาบัน RLG และภาคี Thailand EF Partnership

เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2565 นี้ เด็กๆจะได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่คุณครูร่วมระดมความคิดเตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยเพื่อพัฒนาฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด แล้วพบกันนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565