สร้างสรรค์งานศิลปะจากทราย ชั้นอนุบาล 2

“ครูเบิร์ด” ชวนเด็กๆ ปลดปล่อยจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลปะบนทราย
พร้อมเล่านิทานแสนสนุกประกอบเรื่อง “เมืองแห่งความสุข” หลังจากได้เห็นตัวอย่างจากครูเบิร์ดแล้ว ก็ถึงเวลาของเด็กๆ ได้สร้างผลงานศิลปะจากทราย พร้อมตั้งชื่อ ร่วมแบ่งปันชื่นชมผลงานกันและกัน 🥰

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564