ศิลปะ…แห่งชีวิต

เสียงดนตรีโมสาร์ท บรรเลงเบาๆ ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลายในคาบเรียน “แสนภาษา” 

คุณครูแตน – พรรณธร โภคสุวรรณ ชวนเด็กๆ ชั้น 6

เปิดมุมมองด้วยผลงานสร้างสรรค์ของ “ปิกัสโซ” จิตรกรเอกของโลกกับการสร้างภาพที่มีการจัดวางแบบผสมผสานแปลกใหม่ ไม่เน้นกฎเกณฑ์ ชวนให้เด็กๆ กล้าคิดนอกกรอบ หยิบเอาการ์ตูนที่คุ้นเคยมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ต่อขาให้ยาวบ้าง วาดตาให้โตกว่าปกติบ้าง วาดขาให้สั้นลงบ้าง ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นแบบ แต่เมื่อมองในภาพรวมสามารถสื่อแนวความคิดของเจ้าของภาพได้… พอให้อิสระทางความคิด ความสนุกก็ตามมา เด็กๆ เริ่มกล้าสร้างสรรค์งานตามแนวทางของตัวเอง ไม่ซ้ำแบบกัน

ไม่อยากให้เขามองว่าศิลปะเป็นเรื่องของความถูกผิด ทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกทางความคิด เชื่อว่าเมื่อเขาได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ จะส่งผลกับการเรียนรู้ในทุกวิชา เพราะสมองเขาจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ความคิดต่างๆ ที่เข้ามานี่แหละ จะเกิดแนวคิดใหม่ๆ ได้อีกเยอะเลย

คุณครูแตน – พรรณธร โภคสุวรรณ