วิ่งเพื่อให้

เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยก็วิ่งต่อ …
กิจกรรมยามเช้าของพี่ประถมปลายที่ใช้เวลาสั้นๆ ก่อนเข้าเรียนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่สร้างพลังใจด้วยการมอบพลังกายเพื่อผู้อื่น เพราะทุกก้าวที่เด็กๆได้ออกวิ่งคือการมอบโอกาสให้กับน้องๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิ่ง 1 รอบ รับหนังยาง 1 เส้น แลกเงินสมทบทุน รอบละ 1 บาทจากกองทุน Gift for Giving เพื่อผู้ด้อยโอกาสที่คุณครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมระดมทุนมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 20 แล้ว โดยการวิ่งไม่จำกัดรอบ แต่ขอให้เด็กๆ ทุกคนสำรวจพลังกายตนเองให้เหมาะสม สามารถถอดแมสได้เมื่อรู้สึกเหนื่อย และเว้นระยะห่าง เมื่อวิ่งเสร็จ รวบรวมหนังยางที่ได้ มาสรุปยอดและแจ้งกับคุณครูกีฬา

ผ่านไป 2 วันยอดการระดมทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นด้วย

โดยส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565