วิธีได้รับความสนใจต่อเนื่องในการเรียนออนไลน์จากเด็กวัยอนุบาล

How To Get and Hold Online Kindergarten Students’ Attention

วิดีโอแสดงตัวอย่างการสอนเด็กอนุบาล Youtube

Eyes On Me มองที่ฉันสิ

เด็กเล็กจะมีระดับสมาธิที่จดจ่อได้ไม่นานนัก ดังนั้นการมีคุณครูผู้ช่วยที่จะคอยช่วยเรียกความสนใจจากเด็กๆ ระหว่างเรียนได้คือวิธีที่ดี

How To Be Interesting แล้วจะทำให้เด็กสนใจได้อย่างไร?

1. Make Them Laugh. ทำให้เด็กๆ หัวเราะ

เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเมื่อพวกเขามีความสุข เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องเป็นคนสนุกสนานตามไปด้วย ทำท่าทาง หน้าตา หรือเสียงที่ดูสนุก ตลก ให้เด็กๆ หัวเราะได้เต็มที่

2. Break The Routine. ออกจากกิจวัตรเดิมๆ บ้าง

คุณครูจำเป็นต้องเจอเด็กๆ กลุ่มเดิมตลอดทั้งเทอม ดังนั้นอย่าใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมๆ แต่ให้เพิ่มเติมสิ่งที่แปลกใหม่เข้าไปในแต่ละครั้งที่พบกัน

3. Shower Them with Rewards. ให้รางวัลเด็กๆ ให้เยอะเข้าไว้

คุณครูสามารถใช้วิธีแบ่งกลุ่มเด็กๆ ในการทำกิจกรรมและให้รางวัลกับเด็กๆ ทันทีเมื่อเขาทำสิ่งที่ดี ถูกต้อง

4. Make It Dramatic. เล่นใหญ่เข้าไว้

เมื่อถึงเวลามอบรางวัลใดๆ กับเด็กๆ การใช้ท่าทาง และเสียงที่ตื่นเต้น ทำให้เด็กๆ ต้องรอสักหน่อย ทำให้ความรู้สึกในการได้รางวัลของเด็กๆ มากขึ้น และสนุกขึ้นตามไปด้วย

5. Keep Them Moving. อย่าหยุดขยับตัว

เพื่อขจัดความเบื่อหน่าย และง่วงหวาวหาวนอนออกไปจากเด็ก การให้เขาได้ขยับตัวอยู่เป็นระยะ จะทำให้เด็กมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น