วันวิสาขบูชา 2566

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา รับฟังเทศนาธรรมจากพระมหาพงศ์พิสุทธิ์ ฐิตญาโน วัดญาณเวศกวัน เพื่อร่วมน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และยังถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก องค์การสหประชาชาติ จะอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลก ประกาศบูชาวันวิสาขะ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวรและเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ามาสักการะ

ชวนคุณพ่อ คุณแม่พาเด็กๆ ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และร่วมบำเพ็ญกุศลความดีอื่นๆ อาทิ ตั้งใจรักษาศีล 5 งดเว้นการทำบาป ถวายสังฆทาน ค่ำนี้อย่าลืมชวนเด็กๆ ไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากันนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2566