วันครู 2563

งาน “วันครู” เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน ฝ่ายมัธยม ได้รับโอกาสจากคุรุสภาให้ไปจัดนิทรรศการเรื่อง PBL &  Design Thinking สร้างเด็กเพลินคิดแก้ไขปัญหา ภายใต้ธีมงานสร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย โดยคุณครูและตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายได้ร่วมออกบูธนำเสนอผลงาน pbl ได้รับความสนใจมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธและได้รับคำชื่นชมถึงความสามารถของนักเรียนที่ตั้งใจตอบข้อซักถามต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีโอกาสต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ นายณัฏฐพล​  ทีปสุวรรณ เยี่ยมชมบูธด้วย

ในส่วนของเวทีเสวนาคุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม รับหน้าที่ดำเนินรายการ “กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์”  ร่วมพูดคุยกับคุณครูที่ได้รางวัลพระราชทานครูดีเด่นปีนี้ 

“เห็นความภูมิใจตั้งใจของคุณครูที่มาเสวนาที่ทำงานทุกวินาทีของการเป็นครูเพื่อนักเรียนของตัวเอง ไม่ทิ้งนักเรียนคนใดไว้ข้างหลัง พัฒนานักเรียนรายคนที่มีอยู่จริง ประทับใจมากๆครับ” ครูภูสะท้อน

นอกจากนี้ครูภูได้ร่วมเสวนากับคุณครูทีมแนะแนวของเราเรื่อง “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่ Well-being school@Plearnpattana ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูโรงเรียนต่างๆ ซักถามเพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ด้วย