วันครบรอบ 33 ปีแห่งการจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร”

สืบเนื่องจากธีมงานสัปดาห์วันวิทย์ของช่วงชั้นมัธยมในปีการศึกษานี้ที่ว่า “ใครๆ ก็เป็นฮีโร่ได้” ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมชมจะได้รับความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ที่แม้อาจไม่มีพลังวิเศษ แต่การกระทำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเปรียบเสมือนฮีโร่ของพวกเราทุกคน และหนึ่งในบุคคลสำคัญเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับวันนี้ วันที่ 1 กันยายน คือวันครบรอบ 33 ปีแห่งการจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร”

สืบ นาคะเสถียร คือชายผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีหัวใจเพื่อสัตว์ป่าและผืนป่าของประเทศไทย คุณครูช่วงชั้นมัธยมวิชามานุษและสังคมศึกษาได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ จึงเลือกชายผู้นี้ให้เป็นหนึ่งในฮีโร่ให้เด็กๆ ได้ศึกษาในงานครั้งนี้

การช่วยเหลือสัตว์ป่าเป็นภารกิจสำคัญที่สืบ นาคะเสถียรทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างสุดความสามารถตลอดมาการเรียนรู้ภารกิจของสืบ นาคะเสถียร และสืบสานเจตนารมณ์ของสืบ จึงเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ “ช่วยสัตว์ป่าคืนสู่ป่า” โดยมีแก่นของกิจกรรม คือ เพื่อสืบทอดเจตนา สืบนาคะเสถียรนั่นเอง

กิจกรรมนี้ไม่ยากและสนุก โดยจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่ถูกขังไว้ในกรง นักเรียนจะต้องมาช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้ออกจากกรง และนำสัตว์เหล่านั้นไปไว้ในป่าให้ได้ โดยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ป่า ประวัติของสืบ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า อุทยานธรรมชาติ … ให้ถูกต้อง จึงจะช่วยสัตว์เหล่านั้นออกมาได้ หากตอบไม่ถูกสัตว์เหล่านั้นก็จะตาย (ถูกหย่อนลงกล่องดำ)

กิจกรรมนี้ไม่ยากและสนุก โดยจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่ถูกขังไว้ในกรง นักเรียนจะต้องมาช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้ออกจากกรง และนำสัตว์เหล่านั้นไปไว้ในป่าให้ได้ โดยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ป่า ประวัติของสืบ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า อุทยานธรรมชาติ … ให้ถูกต้อง จึงจะช่วยสัตว์เหล่านั้นออกมาได้ หากตอบไม่ถูกสัตว์เหล่านั้นก็จะตาย (ถูกหย่อนลงกล่องดำ)

สิ่งสำคัญในฐานะคนรุ่นหลังคือการเรียนรู้ชีวิตและเจตนารมณ์ของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อสืบสานและต่อยอดให้ดำเนินต่อไปและเกิดเป็นสิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่ยังคงไว้ซึ่งความดีงาม แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดลมข้าวเบาที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ด้วย คุณครูได้แทรกแนวคิดลงไปในกิจกรรม เฉกเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของ สืบ นาคะ ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่าและสัตว์ป่า และยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียรให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

เรื่องเล่าจากคุณครูหมวดมานุษและสังคมศึกษา ช่วงชั้นมัธยม

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566