ลั่นฆ้อง กีฬาแดงชาด ครั้งที่ 18 ปี 2566

ลั่นฆ้องกีฬาแดงชาดประจำปีการศึกษา 2566 !!

ครั้งนี้เดินทางมาถึงครั้งที่ 18 แล้ว เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2566 ด้วยความร่วมมือของคณะครูที่ปรึกษาจากช่วงชั้นประถม และมัธยม รวมทั้งส่วนงานสนับสนุนต่างๆ ได้ร่วมหารือเพื่อวางแผน ทบทวนการทำงานเพื่อหาจุดร่วม ดึงจุดเด่น เพื่อคอยสนับสนุน ให้คำปรึกษานักเรียนชั้น 10 ในฐานะคณะทำงานในปีนี้ดำเนินการแข่งขันกีฬาแดงชาดได้อย่างราบรื่น คงแนวคิดสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องบนฐานของความมีน้ำใจนักกีฬา ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

คณะทำงานชั้น 10 พบที่ปรึกษา

6 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานแดงชาดโดยพี่ๆชั้น 10 ปีการศึกษา 2566 พบกับคณะคุณครูที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ เพื่อทำความรู้จักและหารือร่วมกันถึงวิธีการทำงาน รับคำแนะนำจากคุณครู โดยแบ่งกลุ่มตามหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้ ประธาน เลขานุการ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายสวัสดิการสถานที่และความปลอดภัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อและโสต ฝ่ายการเงินระดมทุน

ในการหารือครั้งนี้คณะทำงานชั้น 10 ได้ร่วมพูดคุยปรึกษากับพี่ๆชั้น 11 ซึ่งเป็นคณะทำงานแดงชาดเมื่อปีก่อนมาแล้ว ซึ่งช่วยให้รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในการประชุมครั้งนี้จึงเริ่มต้นจากข้อมูลจากพี่ๆ พร้อมแนวทางการทำงานมาบางส่วน โดยคุณครูที่ปรึกษาได้แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยให้แนวทางเพิ่มเติมโดยวิเคราะห์จากปัญหาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เสนอธีมงานแดงชาดต่อผู้บริหาร

13 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานชั้น 10 นำเสนอธีมงานแดงชาดครั้งที่ 18 กับผู้บริหารของโรงเรียนและตัวแทนผู้ปกครอง โดยบอกเล่าแนวคิด ที่มาสัญลักษณ์ของหมู่สีต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับทีมผู้บริหารและคุณครูเป็นอย่างมาก กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ทางคณะทำงานกำลังซุ่มทำงานกันอย่างหนัก ช่วยส่งแรงใจให้พี่ๆคณะทำงานแดงชาดปีนี้ และคอยติดตามกันว่าต่อจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่จะมาชวนน้องๆให้ทำงานร่วมกัน ก่อนการจัดการแข่งขัน “แดงชาด”

“ กว่าจะที่เราจะได้มานำเสนอธีมในครั้งนี้ คณะทำงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการคิดธีมร่วมกันภายในชั้น การหาข้อมูลเพิ่มเติมและทำพรีเซนเทชั่นเพื่อเตรียมการนำเสนอ ฝึกซ้อมนำเสนอกับคุณครูที่ปรึกษากันอย่างหนัก จนสุดท้ายก็นำมาสู่การนำเสนอธีมในครั้งนี้ ที่สามารถผ่านไปได้ด้วยดีตามที่เราฝึกซ้อมกันมา ทั้งนี้ทางบอร์ดบริหาร คณะคุณครู และตัวแทนผู้ปกครองต่างให้ความคิดเห็นเป็นไปในเชิงบวก รวมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เรานำไปปรับใช้ต่อได้อีกด้วย คณะทำงานแดงชาดรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่การนำเสนอธีมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี โดยธีมแดงชาดประจำปี 2566 จะประกาศในไม่ช้านี้ค่ะ” นางสาวขอขวัญ สุธาสุทธิ์ (แทนย่า) ประธานคณะทำงานแดงชาด ชั้น 10 สะท้อน

ปีนี้น่าจะมีสีสันที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ประถม และพี่ๆ มัธยม ได้ทำงานร่วมกัน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จากครูสู่นักเรียนจากพี่สู่น้อง สมกับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอยคอยอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารเทศกาลกีฬาแดงชาดจากคณะทำงานชั้น 10 ได้ที่

https://www.facebook.com/…/Dangchard_18/100094638481451/

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566