ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของเรา

กิจกรรม Homeroom มีกิจกรรมที่ครูสร้างสรรค์มาใช้มากมาย แต่สิ่งสำคัญเพื่อลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน คือครูประจำชั้นต้องมีพื้นที่ให้เด็กได้แชร์อารมณ์ แชร์ความรู้สึก ให้ได้ยินซึ่งกันและกันด้วย

EDUCA Live: ลดการกลั่นแกล้ง ในโรงเรียนของเรา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564