“ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ๒๐ ปี เพลินพัฒนา

“ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” แลหลังผ่านภาพความทรงจำ จากครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในงาน ๒๐ ปี เพลินพัฒนา ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ชวนสะท้อนความรู้สึกผ่านถ้อยคำต่อไปนี้

•เริ่มแรก •ร่องรอย •เรียนรู้

•รักเรียน •รื่นเริง •ร้องรำ

•รุ่มรวย •ร่วมแรง •รวมรุ่น

•รื่นรมย์ •เริงร่า •เรียบร้อย

ภาพและเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด ยังคงเป็นภาพจำและประทับอยู่ในใจเสมอ

ขอบคุณทุกท่านที่ถ่ายทอดช่วงเวลาดีๆ ผ่านภาพและตัวหนังสือให้พวกเราได้ซึมซับร่วมกันนะคะ

ติดตามภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ทั้งหมด ได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566