รื่นรมย์ขนมไทย : แสนภาษาชั้น 5

“รื่นรมย์ขนมไทย” การเรียนรู้หน่วยวิชาแสนภาษา ชั้น 5 ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยเพื่อเปิดผัสสะ เปิดใจ ให้เด็กๆ ได้ค้นพบโลกภายในของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอด สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านงานศิลปะ มองเห็นเป้าหมายปลายทางในการเรียนรู้ การทำงาน โดยมีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่คุณครูค่อยๆ ไต่ลำดับโดยเป้าหมายคือชิ้นงาน “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยในความชอบของฉัน”

เริ่มต้น คุณครูพาชิมสัมผัสวัตถุดิบสำหรับทำขนมแล้วถ่ายทอดเป็นงานศิลปะด้วยสีสันที่สื่อถึงรสสัมผัสนั้นๆ เช่นความหวานสื่อด้วยสีชมพู ความแข็งสื่อด้วยสีน้ำตาล ต่อจากนั้นคุณครูเตรียมขนมไทยมาให้เด็กๆ ได้ลิ้มชิมรส ก่อนวาดภาพขนมไทยพร้อมระบายสีที่สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกถึงความหวานละมุน หรือความสดชื่นโดยใช้สื่อที่หลากหลายไม่จำกัดเทคนิค ช่วยพัฒนาทักษะทางศิลปะให้เด็กๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

ถัดมาคือขั้นตอนการค้นหาลวดลายโดยให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับรูปทรงขนมในแบบต่าง ๆ ก่อนถึงขั้นสุดท้ายคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเชิญชวน เชิญชิม ลิ้มรสขนมไทยที่คุณครูให้อิสระเด็ก ๆ ได้ออกแบบชิ้นงานกันอย่างเต็มที่โดยมีเวลาให้ 3 สัปดาห์

ติดตามผลงานของเด็ก ๆ ต่อไปนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563