รับน้องเข้าเรือน พาเพื่อนไหว้ครู ช่วงชั้น 2

พิธีรับน้องเข้าเรือน…พาเพื่อนไหว้ครู ช่วงชั้นที่ 2 เป็นไปอย่างอบอุ่น ตัวแทนของพี่ชั้น 5 และชั้น 6 ตั้งแถวคอยต้อนรับน้องชั้น 4 พร้อมมอบสัญลักษณ์แห่งการฝึกฝนตนเอง คือ “ดินสอ” เพื่อรับน้องเข้าเรือน และพาน้องมานั่งที่โถงช่วงชั้นที่ 2 เพื่อร่วมพิธีไหว้ครู

ดินสอ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักเรียนรู้ที่นอบน้อม น้อมรับการขัดเกลาจากผู้อื่น ดินสอนั้นต้องได้รับการเหลาหากเปรียบเหมือนการขัดเกลา ฝึกฝนตน เมื่อเราขัดเกลาฝึกฝนตนอยู่เสมอ จะทำให้มีปัญญาที่แหลมคม ยังประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ขอต้อนรับพี่ชั้น 4 ทุกคนเข้าสู่เรือนช่วงชั้นที่ 2 อย่างเต็มภาคภูมิ โดยขอให้นำพาความนอบน้อม เพื่อพร้อมเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ”

ครูเล็ก – คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 กล่าวต้อนรับ

จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง ได้นำพานดอกไม้มามอบแด่ตัวแทนของคุณครูเพื่อแสดงความเคารพ นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม ก่อนแยกย้ายขึ้นชั้นเรียน เพื่อร่วมพิธีไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์ และรับพรจากคุณครูประจำชั้นของแต่ละห้อง เสียงดนตรีบรรเลงเพลงเทียนหนึ่งโดยฝีมือการเล่นของครูและนักเรียน คลอเบาๆ สร้างความเบิกบานใจ

บันทึก รับน้องเข้าเรือน…พาเพื่อนไหว้ครู

1 มิ.ย. 2566

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566