รักบี้กระชับมิตร : เพลินพัฒนา พบ วิถีธรรม

“ เป้าหมายของการเล่นกีฬาคือสุขภาพกาย สุขภาพใจ คุณธรรม จริยธรรม และสุดท้ายคือมิตรภาพ ถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนี้ ทุกทีมจะได้หมด ก่อนการแข่งขันต้องฝึกฝน อดทนและสร้างทีม เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อน กับครู ที่จะช่วยฝึกฝนร่างกาย ทักษะ และจิตใจ ขณะแข่งขันต้องเล่นให้ถึงที่สุดและสู้ให้ถึงที่สุด แต่ขณะเดียวกันคู่แข่งขันของเราไม่ใช่ใครอื่น ก็คือเพื่อนของเรา มาเล่นเพื่อสุขภาพและมิตรภาพ การต่อสู้ทางการกีฬาเราต้องต่อสู้กันให้เต็มที่ แต่หัวใจคือความเป็นเพื่อน ถ้าเล่นกีฬาแล้วไม่สนุก ไม่ได้เพื่อนก็เสียเวลาที่จะเล่น สนามหญ้าทุกตารางนิ้วเป็นที่ที่เราจะปลูกฝังชีวิตเพื่อการเติบโต หลังจากแข่งเสร็จแล้ว จะมีผู้ชนะ มีผู้แพ้ และเสมอกัน ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร สิ่งเหล่านั้นเป็นผลที่ติดตามมา ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป้าหมายคือสู้ให้เต็มที่และทั้งหมดก็คือสุขภาพและมิตรภาพ ”

ครูศีลวัต ศุษิลวรณ์ (ครูปาด) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณครูปาดได้กล่าวเปิดการแข่งขันรักบี้กระชับมิตร ระหว่าง รร.เพลินพัฒนา และ รร.วิถีธรรม รุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี ประเภทชาย หญิง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาหนองหญ้าไซ จ. สกลนคร

รักบี้กีฬาแห่งมิตรภาพ ที่ช่วยฝึกวินัย ความสามัคคี ความเป็นทีมภายใต้ความเข้าใจ และการเคารพในความเป็นนักกีฬา ต้องใช้ความกล้าหาญ อดทน และทักษะตามกฎ กติกา จึงจะทําให้คุณภาพของทีมดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมเกมให้สมบูรณ์เพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ยืนยาว เพราะแต่ละเกมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ร่างกายปะทะกัน ถ้าขาดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีแล้วย่อมเกิดความไม่เข้าใจ กระทบกระทั่งกันได้ ดังนั้นการสร้างมิตรภาพที่ดีทั้งก่อนการเล่น และหลังการเล่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทุกครั้งหลังจบการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันตั้งแถวจับมือ ชื่นชมกันและกัน รวมทั้งกล่าวขอบคุณโค้ชของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยให้ทีมของเราได้มีคู่ซ้อม ได้พัฒนาฝีมือ

ขอบคุณคณะครู และนักกีฬาจากโรงเรียนวิถีธรรมที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การไปเยือนของเพลินพัฒนาครั้งนี้นอกจากจะได้มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนใหม่ในการแข่งขันกีฬารักบี้ ยังได้เรียนรู้ วิถีชุมชน วัฒนธรรมและสถานที่สำคัญ ได้เข้านมัสการพระธาตุเชิงชุม ย้อมครามบ้านหนองครอง สำรวจธรรมชาติ ณ วัดป่าหนองไผ่ใน จ. สกลนครด้วย

ขอขอบคุณคลิป ภาพสวยๆ จากพ่อปรี และคุณครูนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566