ยืดเหยียดเตรียมพร้อมร่างกาย ชั้น 5

พื้นที่สนามกว้างๆ อากาศดี ไม่มีฝน ไม่มี pm 2.5 เกินมาตรฐาน เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง
เช่นกิจกรรมการกำกับตัวเองของเด็กๆ ชั้น 5 เริ่มจากอบอุ่นร่างกายเบาๆ และวิ่งรอบสนาม ก่อนเข้าสู่ฐานยืดเหยียดต่างๆ

  • ฐาน “ฉุบฉีกขา” เล่นเป่ายิงฉุบ ใครแพ้จะค่อยๆ ฉีกขาออกทีละนิด ยิ่งแพ้ก็ยิ่งได้ฝึกยืดเหยียดร่างกาย
  • ฐาน ลอดเชือกฮาวาย เพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังและลำตัว ใครที่ไม่ถนัดหงายตัวเพื่อเดินลอดจะทำท่าสะพานโค้งเพื่อลอดผ่านก็ได้เช่นกัน
  • ฐาน เครื่องวัดความอ่อนตัว เพื่อประเมินความอ่อนตัวรายบุคคล หากร่างกายยังยืดหยุ่นไม่เพียงพอ ระหว่างสัปดาห์เด็กๆ สามารถนำท่าออกกำลังกายที่คุณครูสอนไปพัฒนากล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นได้เสมอ

เด็กๆได้ปรับสมรรถนะร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื่อส่วนต่างๆ ให้แข็งแรง ทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายได้อีกด้วย

ขณะทำกิจกรรมทุกคนอยู่ในมาตรการป้องกันโควิด – 19 บางช่วงเวลาที่ต้องการถอดหน้ากากอนามัย สามารถทำได้ แต่ขอให้เว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตรขึ้นไป

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564