มาตรการในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564 ฝ่ายมัธยม