ภาคสนาม อนุบาล 3 : “คุณค่า…คุณข้าว”

“คุณค่า…คุณข้าว”

แนวคิดภาคสนามชั้นอนุบาล 3 ในภาคเรียนนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้

เรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์จากข้าว

พื้นที่ภาคสนาม “นาครูธานี” คือเป้าหมายเพื่อพาเด็กๆไปสัมผัสสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เรียนรู้ขั้นตอนการทำนา ปลูกข้าว ตระหนักในคุณค่าและวิถีชีวิตชาวนา เห็นคุณค่าของ “เมล็ดข้าว” ที่ช่วยให้เด็กๆ เติบโต

การออกภาคสนามยังช่วยฝึกทักษะการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ฟังเป็น คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยเด็กๆ ได้สนุกไปกับฐานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ฐานที่ 1 ฟาดข้าว ฝัดข้าว สีข้าว ตำข้าว – ได้รู้จักขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยวข้าว ได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้และลงมือทำจริง

ฐานที่ 2 ปีนพะอง เดินสะพานไม้ – ได้รู้จักความหมายของพะอง และได้ทดลองปีนพะอง รวมถึงเพิ่มความท้าทายของตนเองในฐานเดินสะพานไม้

ฐานที่ 3 ทำขนมครก โม่แป้ง ขูดมะพร้าว – ได้เรียนรู้เรื่องเมนูขนมจากข้าว วิธีการทำขนมครกที่ใช้แป้งที่โม่เองด้วย “โม่หิน” และสนุกกับการได้ทำขนมครกรับประทานเอง

ฐานที่ 4 นั่งรถกระแทะ ขี่ควาย – เรียนรู้เรื่องควาย อุปกรณ์ทำนา การดำนา การปลูกข้าว ลงมือปฏิบัติการดำนา ปลูกข้าว

และในท้ายที่สุด เด็กๆ ก็ได้ผ่อนคลายหลังเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ด้วยการเล่นโคลน พายเรือ อย่างสนุกสนาน แล้วจึงมาสรุปกิจกรรมกับครูธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ด้วยความอิ่มเอมใจ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565