ภาคสนามอนุบาล 3 : บ้านนักเตรียมพร้อม

สำรวจ สัมผัส ทดสอบ ลิ้ม ชิม รส และลงมือทำ

ประสาทสัมผัสต่างๆ ที่เด็กๆอนุบาล 3 ได้ออกไปเรียนรู้ภาคสนามในครั้งนี้ ณ บ้านนักเตรียมพร้อม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อนัท และคุณแม่ปาล์ม ผู้ปกครองน้อง ปักกิ่ง ชั้น 6 และ น้องอาช่า ชั้น 3 โดยมีแนวคิดพึ่งพาตนเองมากกว่า พึ่งพาปัจจัยภายนอก ทำบ้านให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมไปถึงผลิตพลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาใช้เอง และเชื่อว่า “สุขภาพที่ดี เกิดจากอาหารที่ดี อาหารที่ดีเกิดจากดินที่ดี” จึงเป็นที่มาของการอนุรักษ์ดิน รู้จักการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดิน เพื่อคืนชีวิตให้กับดิน เมื่อดินมีชีวิตก็สามารถให้ผลผลิตอาหารที่ปลอดภัย กับเราได้ นอกจากนั้นยังเป็นการการนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับลงสู่ผืนดิน เพื่อลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้าย

เป้าหมายในการเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อพาเด็กๆ ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวผ่านประสบการณ์ตรง ได้ซักถามในสิ่งที่สนใจหรือสงสัย ได้ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำ ฝึกการบฏิบัติตนตามข้อตกลงที่สร้างร่วมกันได้ ดูแลช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมเริ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่การสำรวจสวนเกษตรของบ้านนักเตรียมพร้อม ได้รู้จัก ผัก ผลไม้ต่างๆ นอกจากนั้น คุณพ่อยังนำรถไถมาสาธิตการไถดินให้เด็กๆดูอีกด้วย จากนั้น เด็กๆ ได้ไปสำรวจ ส่วนต่างๆ ของบ้าน เด็กๆ ต่างตั้งข้อสงสัย และซักถาม คุณพ่อ คุณแม่กันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารว่างเป็นขนมปังปิ้งเตาถ่าน หอมๆ ด้วยฝีมือเด็กๆ เอง ชวนให้อาหารว่างมื้อนี้อร่อยขึ้นอีกหลายเท่า

ทั้งยังมีฐานกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ฐานของที่มาของอาหาร การเลี้ยงไก่ เก็บไข่ และฐานการแปรรูอาหาร เช่น สีข้าว ทำน้ำอ้อย หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งอาหารกลางวันในวันนี้ เด็กๆก็ได้ลงมือ เตรียมวัตถุดิบ และช่วยคุณแม่ คุณครูทำอาหารด้วย

หลังจากอิ่มท้องกันแล้ว เด็กๆก็ได้เล่นซิปไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ บริเวณรอบบ้าน กันอย่างสนุกสนาน ก่อนถึงกิจกรรมในช่วงบ่าย พาเด็กๆสนุกกับกิจกรรม “มัดย้อม มัดใจ” เป็นการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เด็กๆได้นำดอกดาวเรืองมาแกะกลีบออก นำไปต้มจะได้สีย้อมผ้าสีเหลือง แล้วนำมาย้อมเสื้อที่เด็กๆ มัดปมต่างๆของตัวเสื้อ เพื่อให้เกิดลวดลาย

คุณครูสังเกตได้ว่าเด็กๆ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ และสิ่งรอบตัว สนใจเรียนรู้ในทุกๆ กิจกรรม ร่วมกลุ่มกับเพื่อนต่างห้องได้เป็นอย่างดี กล้าที่จะทดลองลงมือทำกิจกรรมใหม่ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย สามารถดูแลกำกับตัวเอง ปฏิบัติตามกติกาการอยู่ร่วมกัน เป็นผู้พูด-ผู้ฟังที่ดี สนทนาโต้ตอบกับวิทยากรและบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

คุณครูขอชื่นชมเด็กๆ ที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ อดทน ให้ความสนใจ กล้าที่จะลงมือทำ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทั้งยังมีจิตอาสาช่วยดูแลสถานที่ในการทำกิจกรรม ที่สำคัญชื่นชมเด็กๆที่รักษาเวลา ตั้งใจมากันตั้งแต่เช้าตรู่

คุณครูเรย์ คุณครูชั้นอนุบาล 3 สะท้อนการเรียนรู้

ขอขอบคุณบ้านนักเตรียมพร้อม คุณพ่อนัท คุณแม่ปาล์ม ที่เปิดพื้นที่ และสละเวลามาเป็นวิทยากรให้กับเด็กได้เรียนรู้ในครั้งนี้

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566