ภาคสนามอนุบาล 2 : วัดญาณเวศกวัน

“ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น ดั่งนภาอากาศ อันบางเบา”

เสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น และภาพความประทับใจในการทำกิจกรรมของเด็กๆที่ออกภาคสนาม ยังเป็นบทสนทนาที่คุณครูได้ยินเด็กๆอนุบาล 2 พูดคุยกันในห้องเรียนหลังจากกลับจากทำกิจกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน “เมื่อไหร่เราจะไปวัดอีกคะ” …. “วันหยุดหนูอยากไปถวายสังฆทานกับคุณพ่อคุณแม่ที่วัดครับ” รวมถึงการถ่ายทอดผลงานวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “กิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติได้ดีเมื่อไปวัด”

สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการไปภาคสนามในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้และทำกิจกรรมเพิ่มเติมนอกห้องเรียน การไปวัดทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จักสถานที่ บุคคล การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีจิตอาสาทำความดีต่อสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ในภาคเรียนวิริยะ เรื่อง“ตัวฉันและสังคมรอบตัวฉัน” ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ

หน้าที่ชาวพุทธ

เริ่มต้นโดยพระอาจารย์วิทยากรเคาะระฆังแห่งสติ ให้เด็กๆสนใจ สังเกต ฟังอย่างมีสติ จากนั้นแนะนำ ของใช้ของพระสงฆ์ เป็นเรื่องราว ใช้ภาษาที่เด็กๆเข้าใจได้ง่ายรวมถึงใช้คำถามชวนคิดให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้ แล้วเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติตน การทำหน้าที่ชาวพุทธ ไปวัดทำบุญ เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทาน และทำจิตใจให้สงบ ซึ่งเด็กๆมีความตั้งใจและปฏิบัติตนได้อย่างดี

เรียนรู้สถานที่ในวัด

เด็กๆได้เดิน สำรวจ สถานที่ภายในวัด รู้จักสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เห็นบรรยากาศความสงบร่มรื่น ขณะเดินเด็กได้ฝึกการเดินอย่างมีสติ ฟังเสียงธรรมชาติ สรรพสัตว์ พูดคุยด้วยเสียงที่เบา เมื่อเกิดความสนใจ สงสัย เด็กๆกล้าถามและพูดคุยกับพระอาจารย์วิทยากร

สนทนาธรรม ฟังนิทานธรรมะ (ปุจฉา วิปัสนา )

เป็นฐานที่เด็กๆฟังนิทานธรรมะ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น เจ้าหนู ผีเสื้อ น้ำค้าง ซึ่งเนื้อหาในนิทานให้ข้อคิดคำสอนให้ทำสิ่งดีๆด้วยตนเอง และได้หาคำตอบเกี่ยวกับวัดที่ตนเองสงสัย

ในช่วงบ่ายเด็กๆได้ผ่อนคลายกายา เล่น สนุก รายล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบ ได้ฝึกการมีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลสถานที่ให้สะอาด จากนั้นผ่อนพักตระหนักรู้ และลงมือทำศิลปะภาวนา ร้อยดอกรัก พับดอกบัวเพื่อถวายพระ ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆมีประสบการณ์จากการที่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย มาชักชวนปฏิบัติก่อนภาคสนามในกิจกรรม “ปู่ย่าตายายเล่าเรื่อง”

ขอขอบพระคุณ พระอาจารย์วิทยากร และ สถานที่ วัดญาณเวศกวัน ที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้อันมีคุณค่าให้กับเด็กๆอนุบาล 2 ได้ซึมซับความดีงามการปฏิบัติชอบต่อตนเองและผู้อื่น

บทความโดยทีมคุณครูอนุบาล 2

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2566