ภาคสนามอนุบาล 1 : เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

ภาคสนามอนุบาล 1 เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ณ บ้านนักเตรียมพร้อม สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเจมส์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วิทยากร : เด็กๆ รู้มั๊ย คำว่านักเตรียมพร้อมหมายความว่าอย่างไร

เด็กๆ : เตรียมพร้อมใส่หมวก ค่า/ครับ (เตรียมไปเที่ยวกันแน่ๆเลย ^^)

วิทยากร : (อมยิ้ม) นักเตรียมพร้อมของเราคือ เตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ หากไฟดับ น้ำไม่ไหล หรือขาดแคลนอาหาร ณ บ้านแห่งนี้จะเป็นแหล่งอาหารและสาธารณูปโภคที่ครบครัน โดยสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกันครับ ใช้ชีวิตในการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านนักเตรียมพร้อม” พวกเราสามารถผลิตอาหารได้ครบทั้ง 5 หมู่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาใช้เอง นอกจากนั้นเรายังมีความเชื่อว่า “สุขภาพที่ดี เกิดจากอาหารที่ดี อาหารที่ดีเกิดจากดินที่ดี”

จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่หลากหลายในวันนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนในภาคเรียนจิตตะเรื่องธรรมชาติรอบตัว เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำรวจ สังเกต สัมผัส ทดลองและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเด็กๆได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเกือบทุกกิจกรรม มีคุณครูและพี่ๆเจ้าหน้าที่ของบ้านนักเตรียมพร้อมคอยอำนวยความสะดวก

เช่น การเก็บผัก ผลไม้ นำมาประกอบอาหาร รู้จักการดูแลบำรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อนำดินที่ผสมมาปลูกต้นอ่อนทานตะวัน การสีข้าว การสกัดน้ำมันงา การให้อาหารไก่และเก็บไข่ รวมไปถึงการดูแลพี่เต่า

หลายๆ กิจกรรมสร้างความตื่นตา ตื่นใจให้เด็กๆ อย่างมาก เช่นการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ การสีข้าวด้วยเครื่องสีขาวขนาดเล็ก การคั้นน้ำอ้อย เป็นการเรียนรู้ว่าเราสามารถหลอมรวมความรู้สมัยใหม่ และสมัยก่อน เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว สามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเองจริงๆ

นอกจากนี้ทางบ้านนักเตรียมพร้อมยังเตรียมกิจกรรมสนุกท้าทายอย่างการเล่น ซิปไลน์ และสไลด์เดอร์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นการออกภาคสนามที่สัมผัสครบทุกอารมณ์

ขอขอบคุณบ้านนักเตรียมพร้อม โดยคุณธนพล หวานสนิท (คุณพ่อ) คุณปิยะภัทร์ สมเหม (คุณแม่) ของน้อง ปักกิ่ง ชั้น 5/1 และน้องอาช่า ชั้น 2/1 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และสละเวลามาเป็นวิทยากรให้เด็กๆอนุบาล 1 ของเราทั้ง 4 วันมากๆ เลยค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565