ภาคสนามชั้น 6 : ล่องน้ำแม่กลอง ท่องสวนอัมพวา

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกภาคสนามของนักเรียนชั้น 6 ภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM คุณครูอาสาลงเรือล่องน้ำแม่กลอง ท่องสวนอัมพวา พาชมธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวในสมุทรสงคราม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงพื้นที่ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการในการทำธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจเพื่อนำมาประกอบการทำงานวิจัยของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมพูดคุยกับวิทยากรในพื้นที่ผ่านการ ZOOM และชมคลิปวิดีโอแนะนำพื้นที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทางชุมชนได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้ป่าชายเลน

ชุมชนบ้านฉู่ฉี่ 

หมู่บ้านประมงที่มีพื้นที่ติดบริเวณปากอ่าวแม่กลอง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องพื้นที่ชายฝั่งทะเล

สมดุล คาเฟ่

คาเฟ่แนววนเกษตรภายใต้แนวคิดการเกิดคาร์บอนและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ พัฒนาเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซอลล์ เลค เดอ แม่กลอง

เป็นคาเฟ่นาเกลือที่จัดแสดงวิธีการทำนาเกลือตามวิถีเดิมของชาวนาเกลือ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้

ซอลล์ เลค เดอ แม่กลอง

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ ที่นำภูมิปัญญาต่างๆ มาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ในพื้นที่เป็นของกินของฝาก

บ้านริมคลองโฮมสเตย์

ธุรกิจที่พักติดแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศที่รายล้อมด้วยสวนมะพร้าวที่ปลูกเพื่อทำน้ำตาล เตาตาลที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลเกร็ด

 ตลาดน้ำท่าคา

เป็นจุดท่องเที่ยวที่พยายามรักษาชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดั้งเดิม จุดที่น่าสนใจ … ธุรกิจเรือนำเที่ยว

กลุ่มกะโหลกกะลา 

ธุรกิจครอบครัวที่ทำของที่ระลึกจากกะลามะพร้าวจำหน่ายนักท่องเที่ยวและเพิ่มการมีส่วนร่วมหากนักท่องเที่ยวอยากลงมือทำด้วยตนเอง

ตลอดช่วงเวลาของการ ZOOM เด็กๆ ต่างพากันตั้งคำถาม ทั้งวิถีธรรมชาติ เรื่องของหิ่งห้อย สายพันธุ์ การอยู่อาศัย เป้าหมายในการทำโฮมสเตย์ กิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงวิถีชีวิตในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวิธีการพายเรือ การทำเครื่องปั้นดินเผา และการสร้างเครือข่ายธุรกิจในชุมชน เช่นการทำเห็ด กล้วยตาก กล้วยฉาบ การทำทองม้วนสด เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ในชุมชนถูกรังสรรค์ให้สามารถสร้างรายได้บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเครือข่ายที่เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา เรียนรู้พืชป่าชายเลนที่น่าสนใจ การนำพืชท้องถิ่นไปแปรรูปและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้เด็กๆ มาเที่ยวที่ตลาดน้ำท่าคา เพื่อช่วยกันรักษาวิถีชุมชนสืบไป

นอกจากการถ่ายทอดสดเพื่อให้เด็กๆ รู้สึกมีส่วนร่วม คุณครูยังจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกช่วยให้ภาคสนามครั้งนี้ดูมีชีวิตชีวาแม้ว่าเด็กๆ จะไม่ได้ลงพื้นที่จริง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565