ภาคสนามชั้น 6 : ระบบนิเวศบ้านขุนสมุทรจีน | Plearn Content Creator

ภาคเรียนนี้พวกเราได้ไปบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ เพื่อไปเก็บข้อมูลมาทำสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะและการงอกของชายฝั่ง ซึ่งพวกเราได้ไปสำรวจดูพื้นที่ที่โดนกัดเซาะและสัมภาษณ์คุณลุงคุณป้า ทำให้รู้ว่าชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนพบปัญหาอะไร และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ต้องย้ายบ้านออกจากพื้นที่ที่โดนกัดเซาะ วิธีแก้ไขคือ การสร้างเขื่อนจากเสาไฟ การสร้างเขื่อนหินทิ้งและแนวไม้ไผ่กันคลื่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิตซูบิชิ รวมไปถึงการปลูกป่าชายเลนให้มากขึ้น

พวกเรายังได้พบสิ่งที่น่าตื่นตาตาใจหลายอย่างจากภาคสนามครั้งนี้ อย่างแรกได้แก่ กระซ้า ซึ่งเป็นเปลือกหอยเล็กๆ จำนวนมากที่ถูกพัดพาเข้าหาฝั่งมีผลทำให้เกิดการงอกของชายฝั่ง และพวกเรายังได้เห็นโครงกระดูกวาฬบรูด้าขนาดใหญ่ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดขุนสมุทราวาส

ในการไปภาคสนามครั้งนี้ พวกเราได้พักที่วัดขุนสมุทราวาส ในโบสถ์ซึ่งมีพระประธานองค์ใหญ่ดูสวยงามมาก พวกเราต้องกางมุ้งนอนเพราะมียุงเยอะ แม้อากาศค่อนข้างร้อน แต่พวกเราก็นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยจากการเดินสำรวจพื้นที่ตลอดทั้งวัน ภาคสนามครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ทำให้พวกเราได้ไปพบเจอสถานที่ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ

นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทั้งการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ เห็นถึงการไตร่ตรองและการเตรียมพร้อมมาอย่างดีของคุณครูไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแนวป้องกันคลื่น การพาสำรวจวัด เราเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆใช้เวลาไปเกือบทั้งวัน ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ พอกลับมาถึงที่พักบอกเลยว่าศาลาใหม่เอี่ยม ห้องน้ำสะอาด และอาหารก็ยังอร่อย ภาคสนามครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

เรื่องเล่าภาคสนามและภาพถ่ายบางส่วนโดย สมาชิกกลุ่ม Plearn Content Creator
PCC001 ด.ช ณัฐพัชร ใยสุ่น (ค้ำจุน) ช. 6/4
PCC025 ด.ช. พันปกร ตั้งวณิชกุล (พีค) ช. 6/1
PCC024 ด.ญ. พันวา ตั้งวณิชกุล (พราว) ช.6/2

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567