ภาคสนามชั้น 5 : วิริยะ 2565

จากนวัตกรรมปุ๋ยบำรุงดินของนักเรียนชั้น 5 ที่ทดลองในห้องเรียนนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี พื้นที่ภาคสนาม ภาควิริยะ 2565

หน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของจังหวัดเพชรบุรี การออกภาคสนามครั้งนี้นักเรียนจะได้พบวิทยากร ที่ทำเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน และผลการทดลองของนักเรียนเพื่อให้เกษตรกรได้ให้คำแนะนำ ข้อมูลความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานวิจัยของตนเอง

ทันทีที่เดินทางไปถึงเด็กๆ ได้เรียนรู้การดูแผนที่เส้นชั้นความสูงของ อ.แก่งกระจาน และตำแหน่งพื้นที่ที่ตนเองอยู่ สำรวจ สังเกต และบันทึกลักษณะภูมิประเทศ ของพื้นชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์

จากนั้นก็ถึงเวลานำเสนอนวัตกรรมและผลการทดลองใช้นวัตกรรมให้วิทยากรได้รับฟังมีทั้งปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ การขยายหัวเชื้อ การเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน เพื่อรับคำแนะนำดีๆนำมาปรับใช้กับงานของตนเอง ถัดมาเป็นการเรียนรู้ที่มาและลงมือทำปุ๋ยเบญจคุณ* เพื่อนำไปต่อยอดกับกิจกรรมธนาคารต้นไม้ชองชุมชนที่ได้บำรุงด้วยปุ๋ยดังกล่าวเพื่อให้ต้นไม้เติบโตสวยงาม ลำต้นสูงใหญ่นำไปเป็นหลักทัพย์สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านต่อไปได้

การได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำท่ามกลางธรรมชาติ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เติมพลังในการเรียนรู้และการทำงานให้ทั้งคุณครูและเด็กๆได้อย่างเป็นอย่างดี

** ปุ๋ยเบญจคุณ คือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์จาก 5 แหล่ง ได้แก่ จุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว จุลินทรีย์จากแป้งข้าวหมาก จุลินทรีย์จากรำข้าว จุลินทรีย์ในดินปลวก จุลินทรีย์ในดินกอไผ่

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565