ภาคสนามชั้น 4 : นี่หรือ คือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน

“โอ้โฮนี่หรือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน ” ภาคสนามชั้น 4 ภาคเรียนจิตตะ 2565

นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างที่พบได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร สิ่งก่อสร้างทางคมนาคม พื้นที่การค้า จำนวนและความหนาแน่นของประชากร ความหลากหลายของกลุ่มวัฒนธรรม อาชีพ และลักษณะขยะในเมือง เชื่อมโยงกับลักษณะภูมิสังคมของชุมชนเมือง โดยพื้นที่แหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย

  • ย่านสำเพ็ง-พาหุรัด เขตสัมพันธวงศ์

สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มวัฒนธรรมที่ปรากฏในชุมชนเมือง และยังดำรงชีวิตภายใต้วิถีปฏิบัติของกลุ่มวัฒนธรรมคนจีน และอินเดียเดิม นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของที่อยู่ที่หลากหลาย (ทาวน์เฮ้าส์/ อาคารพานิช/ห้องแถว) และเป็นย่านการค้า

  • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชมทัศนียภาพของเมืองในมุมสูง สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างที่หลากหลายในชุมชนเมือง

  • สะพานแขวน BTS ช่องนนทรี เขตสีลม

เดินสำรวจ เก็บข้อมูล และบันทึกลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายของชุมชนเมืองชั้นใน

  • สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย

สะท้อนลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายของชุมชนเมืองชั้นใน

หลังจากได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ลักษณะทางกายภาพ ความเป็นเมือง รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยและกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ร่วมกัน เพื่อขยายความรู้ให้กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ก่อนประมวลสรุปความรู้ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่เกี่ยวข้องกับภูมิสังคม-วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดชุมชนเมือง


โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565