“พี่เม” ของน้องๆ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 1

“ช่วงเวลาของเด็กไม่มีคำว่าเศร้า? โลกสีเทาที่พวกเรามักมองข้าม” ขอแบ่งปันมุมมองความคิดจาก ครูเม’ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยา หรือ “พี่เม” ของน้องๆ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 1 … ปัญหาที่เกิดจากพ่อแม่คือเรื่องอะไร ความเศร้าของเด็กและวัยรุ่นจะรุนแรงแค่ไหน รับฟังดูนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563